Dal Maso

De geschiedenis van Dal Maso begon aan het einde van de negentiende eeuw op de heuvels van Montebello Vicentino in de provincie Vicenza.

In de loop der jaren werden de meest prestigieuze gebieden van Gambellara en de Berici-heuvels in het zuidwesten van Vicenza bij aangekocht en begon ook de export naar tal van buitenlandse markten.

Authenticiteit van de territoria is wat hen kenmerkt; elk van de wijnen spreekt over hun stijl, hun familie en het terroir van de Berici-heuvels, het Lessini-gebergte en Gambellara.

Zij geloven dat het het land is dat de kwaliteiten bezit; de mens hoeft ze alleen maar te begrijpen. Het vakmanschap van hun wijnen weerspiegelt het onderzoek, het ontwerp en de zorgvuldige studie van de unieke kwaliteiten van elke wijngaard.

Dal Maso

Actieve filters