Leveringen

Verzending en levering van uw pakket

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Alle genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. In geen geval kan een indicatieve leveringstermijn aanleiding geven tot schadevergoeding, annulering van een geplaatste bestelling of verbreking van de overeenkomst.

Aan de leveringsplicht van Creazione bvba zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Creazione bvba geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Creazione bvba bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het transport steeds voor rekening en op risico van de koper. Er wordt bijzondere zorg besteed aan breekbare voorwerpen. Onze dozen zijn groot genoeg om uw artikelen goed beschermd te kunnen verzenden.